Skip to main content

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

W związku z podjęciem skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza utworzona została baza CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w CEEB deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW. Obowiązkowi zgłoszenia podlega informacja dotycząca źródła ogrzewania:
– w przypadku nowego budynku lub budynku już istniejącego, w którym instalację uruchomiono po 1 lipca 2021 r., termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni,
– w przypadku budynku, w którym źródło ciepła było uruchomione przed 1 lipca 2021 r., termin na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy.

Deklarację można złożyć:

– w formie elektronicznej – za pośrednictwem strony https://zone.gunb.gov.pl/

– w formie papierowej w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska (wzór deklaracji dostępny w załączniku. Deklaracja a – dla budynków i lokali mieszkalnych, deklaracja b – dla budynków i lokali niemieszkalnych).

Więcej informacji o CEEB na stronie GUNB https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Deklaracja a 2022:

Deklaracja b 2022: