Skip to main content

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Dębnica Kaszubska informuje, iż ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pn. „Dębnica akademia lokalnych liderów”, której celem jest aktywizacja mieszkańców wsi, wykreowanie lokalnych liderów, zwiększenie integracji lokalnej społeczności, włączenie osób wykluczonych w życie społeczne, a także rozwój lokalnych inicjatyw służących ożywieniu i rozwojowi obszarów wiejskich, podejmowaniu współpracy, budowaniu partnerstw oraz zrzeszaniu się.

Planuje się, iż poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla lokalnych liderów w ramach przedmiotowej operacji 44 osoby, w tym sołtysi/członkowie rad sołeckich oraz lokalni liderzy z terenu Gminy Dębnica Kaszubska poszerzą i nabędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie wdrażania innowacyjności, integrowania, animowania, pobudzania do oddolnych inicjatyw mieszkańców z obszarów wiejskich.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Skip to content