Skip to main content

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Dębnica Kaszubska informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pn.: „Dębnicka akademia lokalnych liderów II”, której celem jest aktywizacja mieszkańców wsi, umożliwienie wymiany wiedzy pomiędzy lokalnymi liderami, rozwój i promowanie integracji oraz współpracy pomiędzy nimi, a także rozwój lokalnych inicjatyw służących ożywieniu i rozwojowi obszarów wiejskich, podejmowaniu współpracy, budowaniu partnerstw oraz zrzeszaniu się.

Planuje się, iż poprzez organizację szkoleń/warsztatów oraz wyjazdów studyjnych uczestnicy zdobędą wiedzę na temat efektywniejszego zarządzania wsią i projektami, pozyskiwania środków zewnętrznych na lokalne inicjatywy oraz aktywizowanie obszarów wiejskich.

Skip to content