Skip to main content

URZAD STANU CYWILNEGO

Tutaj znajdziesz wiele użytecznych i niezbędnych druków do pobrania

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.odt

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa.odt

Oświadczenie o zmianie imienia dziecka w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia.odt

Oświadczenie o zmianie nazwiska dzieci przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka.odt

Oświadczenie, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko.odt

Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestruy stanu cywilnego.odt

Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą i nie zostało tam zarejestrowane.odt

Sprostowanie aktu stanu cywilnego.odt

Uznanie wyroku rozwodowego wydanego w państwie należącym do Unii Europejskiej.odt

Uznanie wyroku rozwodowego wydanego w państwie nienależącym do Unii Europejskiej.odt

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.odt

Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego.odt

Wydawanie zaświadczeń o możności zawarcia_małżeństwa za granicą.odt

Zawarcie małżeństwa przed duchownym ze skutkiem cywilnym.odt

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC poza lokalem urzędu stanu cywilnego.odt

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC.odt

Zgłoszenie urodzenia dziecka.odt

Zgłoszenie zgonu.odt

Zmiana administracyjna imienia i nazwiska.odt

Zgłoszenie urodzenia dziecka.

Wniosek o organizację uroczystości z okazji rocznicy ślubu

Do prawidłowego przeglądania powyższych załączników zalecany jest Microosft Word , albo Open office ( oprogramowanie darmowe )

Skip to content