Działka budowlana nr 1307

Działka Budowlana DĘBNICA KASZUBSKA POWIERZCHNIA: 0,1379

Wadium: 7.000,00 zł, Termin wpłaty: 19 marca 2021 r.

Termin przetargu: 25.03.2021 r., godz. 9:30

70.000,00 zł + 23 % VAT POBIERZ JAKO PDF ZOBACZ NA E-MAPIE

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza: przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska nr: 25 9315 0004 0060 0444 2000 0100 Bank Spółdzielczy w Ustce, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 19 marca 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska. W tytule przelewu należy wskazać: numer działki i miejscowość.
2. Wpłacone wadium:
1) podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu;
2) ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej;
3) zostaje zwrócone – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Lokalizacja szczegółowa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska Nr XXXVI/264/2013 z dnia 2013-11-13) dla działki przewiduje teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą funkcją zabudowy usługowej (7MN)
Zagospodarowanie działki: Działka niezabudowana. Teren równy, kształt regularny, zbliżony do kwadratu, dogodny pod zabudowę. Dojazd z drogi gminnej, aktualnie nie urządzonej, brak uzbrojenia.
Rodzaj działki: Działka Budowlana

Kategoria:

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!

tel. kom. 663 366 828, tel. stac. 59 813 23 21

nieruchomosci@debnicakaszubska.eu