Skip to main content

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

W dniu 29 września 2016r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr 00001-65151-UM1100095/16 projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Celem operacji jest poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej poprzez budowę (1,657 km) i przebudowę (1,330 km) drogi na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej.

Planowane efekty realizacji operacji: Wybudowanie 1,657 km i przebudowanie 1,330 km drogi na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej.

Zakres Projektu:

– wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 210,

– przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Północ.

Roboty budowlane prowadzone będą na ul. Akacjowej, ul. Jaśminowej, ul. Klonowej, ul. Sosnowej, ul. Sobieskiego, ul. Kościelnej i ul. Sobieskiego- Skarszów.

Okres realizacji przedsięwzięcia: wrzesień 2016r.- luty 2018r.

Wydatki ogółem wynoszą: 4 213 973,07 zł, w tym kwalifikowane 4 150 491,73 zł, dofinansowanie PROW: 2 640 957,00 zł.

Skip to content