Skip to main content

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Dnia 26 kwietnia 2017r. podpisane zostały umowy na realizację operacji w ramach umowy o dofinansowanie nr 00001-65151-UM1100095/16 projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Wykonanie dwóch zadań dotyczących robót budowlanych w ramach podpisanej umowy powierzone zostało firmie pn.: Przedsiębiorstwo Drogowe Roman Jereczek. Zakres zadań przewidzianych do wykonania w ramach umów to:

Zadanie 1- Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej;

Zadanie 2- Budowa skrzyżowania ulicy Zjednoczenia z ulicą Akacjową w miejscowości Dębnica Kaszubska, gmina Dębnica Kaszubska.

Łączna wartość obu zadań wynosi 3 400 837,57 zł.

W trakcie realizacji inwestycji firma Development Design Sp. z o.o. pełnić będzie nadzór inwestorski. Wartość podpisanej umowy wynosi 9 458,70 zł

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: listopad 2017r.

Skip to content