Skip to main content
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Drugie spotkanie odbyło się 14 lipca br. pn. „Rola sołtysa, rad sołeckich oraz prawa miejscowego w rozwoju lokalnym”. W zakresie treningu kompetencji społecznych i rozwoju osobistego oraz animacji społecznej poprowadziła Pani Beata Łozowska, zadania obowiązki i uprawnienia sołtysów i rad sołeckich oraz prawo miejscowe – Pani Anna Soja.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Skip to content