Skip to main content

„Klub Ogrodnika – aktywizacja osób niepełnosprawnych”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „W Starym Kinie”
Dnia 15 czerwca 2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Klub Ogrodnika – aktywizacja osób niepełnosprawnych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach projektu grantowego „Inicjatywy społeczne realizowane przez lokalną społeczność na obszarze LGD PDS”. Projekt otrzymał wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Celem projektu jest wspieranie aktywizacji społeczności lokalnej, zaspokojenie potrzeb grupy defaworyzowanej – osób niepełnosprawnych i zapobieganie izolacji społecznej tych osób.

Skip to content