Skip to main content

„Odnawialne źródła energii w Gminie Dębnica Kaszubska”- umowa o dofinansowanie podpisana

Dnia 16 lutego 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Dębnica Kaszubska” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Projekt otrzymał wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”.

Celem projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dębnica Kaszubska oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla 3 obiektów:

  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej – wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,96 kWp, tj. 144 moduły fotowoltaiczne o mocy 340 Wp,
  • Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni – wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,3 kWp, tj. 21 modułów fotowoltaicznych o mocy 300 Wp
  • Obiekt kulturalny powiązany z rybactwem na jeziorem Dobra – wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,76 kWp, tj. 14 modułów fotowoltaicznych o mocy 340 Wp.

W ramach projektu zaplanowano również działania podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców.

Całkowita wartość projektu 341 763,66 zł, przyznane dofinansowanie 273 376 zł. Termin realizacji 2021 rok.

Skip to content