Skip to main content

Dnia 19 lipca 2018 r. rozstrzygnięto konkurs ogłoszony w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii- wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” złożony w ramach ww. konkursu został wybrany do dofinansowania. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie: Gmina Dębnica Kaszubska (Lider Projektu) wraz z Gminą Kobylnica, Gminą Potęgowo, Gminą Słupsk, Gminą Ustka i Stowarzyszeniem „KRÓLESTWO NATURY”. Przedmiotem partnerskiego projektu jest montaż 223 instalacji fotowoltaicznych w 54 miejscowościach w systemie on grid na obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych oraz montaż gruntowej pompy ciepła.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej. Projekt obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych systemu on grid na obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych, montaż gruntowej pompy ciepła typu glikol woda w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej, a także zakup 22 tablic promocyjnych..

Efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji środowiskowych oddziaływań związanych z jej produkcją i emisją.

Efekt ekologiczny- oszacowano, iż w wyniku realizacji projektu nastąpi roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wysokości 1490,46 tony równoważnika CO2. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii spowoduje również zmniejszenie ilości emitowanych do środowiska pyłów. Wszystkie działania podjęte w projekcie wpłyną na poprawę jakości powietrza i stan środowiska naturalnego, w tym obszary cenne przyrodniczo Natura 2000, a przede wszystkim na ochronę zdrowia ludzi.

Wydatki ogółem wynoszą: 12 075 730,74 zł, w tym kwalifikowane: 11 005462,63 zł, dofinansowanie EFRR: 9 354 643,20 zł, w tym:

1) Gmina Dębnica Kaszubska (Lider Projektu)- wydatki ogółem: 2 119 588,44 zł, w tym kwalifikowane: 1 926 396,38 zł dofinansowanie EFRR: 1 637 436,92 zł,
2) Stowarzyszenie „KRÓLESTWO NATURY”- wydatki ogółem: 5 889 540,06 zł, w tym kwalifikowane: 5 812 089,29 zł dofinansowanie EFRR: 4 940 275,89 zł,
3) Gmina Kobylnica- wydatki ogółem: 1 108 471,41 zł, w tym kwalifikowane: 890 510,15 zł dofinansowanie EFRR: 756 933,62 zł,
4) Gmina Potęgowo- wydatki ogółem: 884 313,69 zł, w tym kwalifikowane: 710 429,07 zł dofinansowanie EFRR: 603 864,70 zł,
5) Gmina Słupsk- wydatki ogółem: 959 723,53 zł, w tym kwalifikowane: 771 010,90 zł dofinansowanie EFRR: 655 359,27 zł,
6) Gmina Ustka- wydatki ogółem: 1 114 093,61 zł, w tym kwalifikowane: 895 026,84 zł dofinansowanie EFRR: 760 772,81 zł.

Zakres objęty wnioskiem z podziałem na partnerów projektu:

1. Gmina Dębnica Kaszubska- instalacje fotowoltaiczne zamontowane zostaną na 4 obiektach użyteczności publicznej: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej (dwa budynki), Szkoła Podstawowa w Motarzynie,

– dodatkowa zdolność wytwarzania energii:109,89 kW.

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej zamontowana zostanie również gruntowa pompa ciepła typu glikol–woda o mocy 300 kW. Montaż pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej utworzy na obiekcie ZS w Dębnicy Kaszubskiej system energetyczny zbieżny z wyspą energetyczną zasilającą w energię elektryczną i cieplną.

2. Stowarzyszenie „KRÓLESTWO NATURY”- projektem objęte zostaną budynki mieszkalne 165 członków Stowarzyszenia, mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska. Łączna dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej zamontowanych instalacji wynosi: 949,59 kW.
3. Gmina Kobylnica instalacje fotowoltaiczne zamontowane zostaną na 17 obiektach użyteczności publicznej – dodatkowa zdolność wytwarzania energii: 174,92 kW.
4. Gmina Potęgowo instalacje fotowoltaiczne zamontowane zostaną na 6 obiektach użyteczności publicznej – dodatkowa zdolność wytwarzania energii: 130 kW.
5. Gmina Słupsk instalacje fotowoltaiczne zamontowane zostaną na 8 obiektach użyteczności publicznej i 4 budynkach mieszkalnych (bud. socjalne i społeczne) – dodatkowa zdolność wytwarzania energii: 145,245 kW.
6. Gmina Ustka instalacje fotowoltaiczne zamontowane zostaną na 17 obiektach użyteczności publicznej i 2 budynkach mieszkalnych (bud. socjalne) -dodatkowa zdolność wytwarzania energii: 115,44 kW.

Regionalny Program operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Skip to content