Skip to main content

Podpisano już pierwszą umowę w ramach projektu pn.:
Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska

 

Dnia 02 październik 2017r. podpisana została umowa na realizację operacji w ramach umowy o dofinansowanie RPPM.10.04.00-22-0002/16 z dnia 01 marca 2017 r. projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działanie 10.04. Redukcja emisji w ramach RPO WP 2014-2020.

Wykonanie zadania dotyczącego wymiany 102 punktów świetlnych wykonanych w technologii LED, 10 słupów oświetleniowych oraz 55 wysięgników w ramach podpisanej umowy powierzone zostało firmie pn.: TELI Maciej Grabosz- Karnicki z Głobina.

Wartość umowy wynosi 209 305,41 zł.

Termin realizacji przedsięwzięcia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Skip to content