Działka budowlana nr 254/3

wadium należy wpłacić w pieniądzu, najpóźniej do dnia 01.2021 r., na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Ustce, nr: 25 9315 0004 0060 0444 2000 0100. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Gminy. Wadium, nie może być później na koncie Urzędu Gminy niż do dnia 25.01.2021 r.,

Kategoria:

Opis

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w województwie pomorskim, powiecie słupskim, gminie Dębnica Kaszubska. Działka zlokalizowana na Osiedlu Północ, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 210 (bez możliwości dostępu zjazdu z tej drogi) oraz terenów sukcesywnie wydzielanych pod zabudowę jednorodzinną oraz w niedużej odległości od ścisłego centrum miejscowości tj. instytucji publicznych, sklepów, komunikacji zbiorowej – 12 km od Słupska