Skip to main content

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Dębnica Kaszubska informuje, iż ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakończył realizację operacji pn. „Dębnica akademia lokalnych liderów”, której celem jest aktywizacja mieszkańców wsi, wykreowanie lokalnych liderów, zwiększenie integracji lokalnej społeczności, włączenie osób wykluczonych w życie społeczne, a także rozwój lokalnych inicjatyw służących ożywieniu i rozwojowi obszarów wiejskich, podejmowaniu współpracy, budowaniu partnerstw oraz zrzeszaniu się. W wyniku operacji zorganizowano i przeprowadzono warsztaty/szkolenia dla 44 osób w ramach Dębnickiej akademii lokalnych liderów. Były to cykliczne zajęcia i warsztaty dla sołtysów/członków rad sołeckich oraz lokalnych liderów z terenu Gminy Dębnica Kaszubska. W trakcie spotkań uczestnicy zdobyli wiedzę na temat efektywniejszego zarządzania wsią, jak pozyskiwać środki zewnętrzne na lokalne inicjatywy oraz aktywizowanie obszarów wiejskich.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Skip to content