Skip to main content

Przebudowa dróg gminnych – ulicy Sosnowej i Kasztanowej w Dębnicy Kaszubskiej, Gmina Dębnica Kaszubska

Gmina Dębnica Kaszubska otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulicy Sosnowej i Kasztanowej w Dębnicy Kaszubskiej, Gmina Dębnica Kaszubska”. W ramach realizacji zadania zostanie wykonana przebudowa części ulicy Sosnowej i Kasztanowej w Dębnicy Kaszubskiej w zakresie:

1)Sosnowa

– budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5 m długości 340 m,
– budowa obustronnych poboczy z kruszywa o szerokości 0,75 m, długość łączna 680 m,
– połączenie drogi gminnej, ul. Sosnowej w rejonie istniejącego skrzyżowania ulic Sosnowej i Klonowej,
– budowa wyniesionego skrzyżowania w ciągu drogi gminnej, ul. Sosnowa z drogą gminną wewnętrzną jako rozwiązanie uspokajające ruch,
– budowa skrzyżowania ul. Sosnowej z ul. Kasztanową,
– budowa zjazdów do nieruchomości o nawierzchni z kostki betonowej,
– budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości 357m wraz z budową wpustów deszczowych.

2)ul. Kasztanowa
– budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5 m długości 190 m,
– budowa obustronnych poboczy z kruszywa o szerokości 0,75 m, długość łączna 380 m,
– połączenie drogi gminnej, ul. Kasztanowej w rejonie istniejącego skrzyżowania ulic Kasztanowej i Akacjowej,
– budowa wyniesionego skrzyżowania w ciągu drogi gminnej, ul. Kasztanowa z drogą gminną wewnętrzną ul. Kalinowa jako rozwiązanie uspokajające ruch,
– budowa zjazdów do nieruchomości o nawierzchni z kostki betonowej,
– budowa wpustów deszczowych wraz z włączeniem w istniejącą sieć kanalizacji deszczowej.

Wysokość dofinansowania: 653 465 zł
Całkowita wartość: 1 306 931 zł

Skip to content