Skip to main content

Przebudowa drogi gminnej, ul. Zajęcza w miejscowości Dębnica Kaszubska

Zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi gminnej, ul. Zajęczej na odcinku ok. 488 m w miejscowości Dębnica Kaszubska. W ramach inwestycji wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami oraz wyniesionymi skrzyżowaniami jako rozwiązanie uspokajające ruch. Dodatkowo wykonane zostały zjazdy do posesji oraz  odwodnienie.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 532 551,92 zł, w tym:

  • Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 266 901,92 zł,
  • Środki Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 248 913,00 zł.

Termin realizacji inwestycji: od sierpnia do października 2020 r.

Skip to content