Skip to main content

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobra, Gmina Dębnica Kaszubska

Gmina Dębnica Kaszubska otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobra, Gmina Dębnica Kaszubska”

Przebudowa drogi w miejscowości Dobra, Gmina Dębnica Kaszubska o długości 382 m, szerokości od 3,5 do 4,5 m o nawierzchni asfaltowo-betonowej wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych, mijanką, placem do zawracania o wymiarach 12,5 m x 12,5 m, wyniesionym skrzyżowaniem z kostki betonowej, chodnikiem o szerokości 2 m oraz utwardzonym poboczem o szerokości 0,75 m. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo, na teren pasa drogowego.

Wysokość dofinansowania: 277 798 zł

Całkowita wartość: 619 734 zł

Skip to content