Skip to main content

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troszki

Zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi gminnej na odcinku ok. 575 m w miejscowości Troszki. W ramach inwestycji wykonano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z obustronnym poboczami z kruszywa łamanego.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 216 956,00 zł, w tym:

– Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 99 999,00 zł,
– Środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 99 999,00 zł.

Termin realizacji inwestycji: od października do listopada 2020 r.

Skip to content