Skip to main content

Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej

POLSKI ŁAD

Gmina Dębnica Kaszubska otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu POLSKI ŁAD na realizację zadania pn. Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej w m. Skarszów Górny wraz z odprowadzeniem wód deszczowych oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W ramach zadania zaplanowano przebudowę ok. 1,4 km drogi wraz z budową jednostronnego chodnika, wykonaniem zjazdów na posesje, poboczy, zagospodarowanie wód opadowych, wykonanie oświetlenia i oznakowania drogowego, przebudowę ok. 1,7 km kanalizacji sanitarnej tłocznej, budowę studni rewizyjnych i rozprężnych oraz przebudowę ok. 0,5 km sieci wodociągowej z przyłączami wraz z studnią wodomierzową.

Przewidywany okres realizacji: powyżej 12 miesięcy

Wartość inwestycji: 3 716 520 zł

Wkład własny: 185 826 zł

Dofinansowanie: 3 530 694 zł

Skip to content