Skip to main content

Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

POLSKI ŁAD

Gmina Dębnica Kaszubska otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu POLSKI ŁAD na realizację zadania pn. Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

Przedmiot inwestycji podzielona na II zadania:

Zadanie I – przebudowa odcinka sieci wodociągowej od studni głębinowych w m. Jamrzyno do zbiornika retencyjnego w m. Motarzyno wraz z przyłączami. Zaplanowano modernizację ujęć wody, przebudowę ok. 4,8km sieci wodociągowej, 0,3km przyłączy i budowę studni wodomierzowych.

Zadanie II – budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Krzywań. Zaplanowano przebudowę ok.0,4km sieci kanalizacji sanitarnej, 0,2 km przyłączy., budowę ok. 1,4km sieci wodociągowej wraz z przyłączami o dł. ok. 0,5km, budowę studni głębinowej, stacji uzdatniania wody i zbiornika retencyjnego.

Przewidywany okres realizacji: powyżej 12 miesięcy

Wartość inwestycji: 5 721 000 zł

Wkład własny: 286 050 zł

Dofinansowanie: 5 434 950 zł

Skip to content