Skip to main content

„Przebudowa i wyposażenie Izby Regionalnej w Motarzynie”- otwarcie

Zakończyła się realizacja projektu dotyczącego przebudowy i wyposażenia Izby Regionalnej w Motarzynie. W izbie znajduje się kilkaset eksponatów – sprzętów, głównie z przełomu XIX/XX wieku, pochodzących z najbliższej okolicy.

W wyniku realizacji projektu w obiekcie powstały dwa pomieszczenia – sala wystawiennicza i sala edukacyjna z zapleczem sanitarnym. Izba wyposażona została w odpowiedni sprzęt ekspozycyjny, edukacyjny i informacyjno – komunikacyjny. Dzięki temu zgromadzone dotychczas w Izbie przedmioty zostały właściwie wyeksponowane, a miejscowość zyskała miejsce, w którym będą mogły odbywać się różnego rodzaju zajęcia, spotkania, szkolenia, prelekcje itp.

Oficjalne otwarcie Izby odbyło się 10 kwietnia 2019 roku.

Projekt otrzymał wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content