Skip to main content

Przebudowa pokrycia dachu kotłowni w Zespole Szkół w Dębnicy Kaszubskiej

Zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie pokrycia dachu kotłowni przy Zespole Szklono
– Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Jana II Sobieskiego 3. W ramach inwestycji wykonano połać dachu z blachy trapezowej na istniejącym stropodachu pokrytym papą. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 37 006,52 zł, w tym:
– Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 37 006,52 zł.
Termin realizacji inwestycji: od września do grudnia 2020 r.

Skip to content