Skip to main content

PSZOK

(PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH)

Drogi Mieszkańcu!

Informujemy o zmianach godzin funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dębnicy Kaszubskiej (PSZOK). Od 1 grudnia 2020 roku PSZOK otwarty jest: we wtorki i czwartki od 14.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach 7.00 – 15.00. W pozostałe dni (poniedziałki, środy, piątki i niedziele) PSZOK będzie zamknięty. Jednocześnie przypominamy, że na terenie PSZOK obowiązuje również zakrywanie ust i nosa.

Informujemy, że od dnia 26 listopada 2019 roku funkcjonuje nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (znajduje się w Dębnicy Kaszubskiej, przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej).

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Dębnica Kaszubska i ponosisz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, możesz bezpłatnie dostarczyć niżej wymienione odpady do PSZOK:

1) papier,
2) tworzywa sztuczne (w tym plastik, opakowania wielomateriałowe oraz drobny metal),
3) szkło,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) bioodpady,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyte opony *,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
10) odzież i tekstylia,
11) baterie i akumulatory,
12) przeterminowane chemikalia,
13) przeterminowane leki,
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

* Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz samochodów. Z zastrzeżeniem, że opony samochodowe będą przyjmowane w ilości 4 sztuk na pojazd, na rok, po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.

> Transport odpadów do PSZOKu prowadzony jest we własnym zakresie i na własny koszt.

> Osoby, które dostarczają odpady komunalne do PSZOK zobowiązane są je umieszczać w poszczególnych kontenerach (zgodnie z przeznaczeniem), wskazanych przez prowadzącego PSZOK.

> PSZOK nie przyjmuje odpadów:

* pochodzących i wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
* powstających w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (np. środków ochrony roślin, sznurków, folii po kiszonkach i nawozach, worków po nawozach opon ciągnikowych, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej,
* odpady te powinny zostać na własny koszt przekazane podmiotom uprawnionym do ich zagospodarowania