Skip to main content

Punkty zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych:

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9) ppkt f) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. Rolnik będący wytwórcą ww. odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować je np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia. Najbliższym punktem przyjmującym odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych jest Zakład Unieszkodliwiana Odpadów w Bierkowie. Poniżej lista innych punktów zajmujących się odbiorem ww. odpadów rolniczych:

Przedsiębiorstwo Eko-Recykling „Łuctrans” Józef Sawosz,
ul. Kwiatowa 15, 86-010 Koronowo
tel: 52 382 29 88

Firma „Jares” Jarosław Białobrzeski
Kieźliny, ul. Romana Domagały 94, 10-371 Olsztyn
tel.: 601 653 268

KO-JA
ul. Fabryczna 20, 85-741 Bydgoszcz
tel.: 791 555 545

Zakład Obrotu Odpadami TROXI
ul. Dereniowa 3, 62-300 Gutowo Małe
tel.: 61 640 09 70

VERDE Group s.c
Żukowo koło Gdańska, ul. Kościerska 9
tel.: 696 452 992

GUMEKO Sp z o.o.
Rożental 35, 83-130 Pelplin
tel.: 733-883-496 – opony rolnicze