Skip to main content

Reklamacje w sprawie nieodebranych odpadów komunalnych

W przypadku gdy firma odbierająca odpady komunalne nie odbierze odpadów z Twojej posesji zarówno zmieszanych jak i segregowanych bądź nie pozostawi worków na odpady segregowane itp. należy to reklamować, zgłaszając:

  • pisemnie na adres: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. A. Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska,

  • elektronicznie na adres: informacja@debnicakaszubska.eu

  • telefonicznie: (59) 8131719, (59) 8132337.

W reklamacji proszę podać adres nieruchomości, rodzaj nieodebranego odpadu oraz telefon kontaktowy.

Pamiętaj!!!

  1. Wystaw przed posesję pojemnik na odpady zmieszane oraz worki z selektywną zbiórką odpadów zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów (wywóz odpadów odbywa się od godziny 6.00 do godziny 21.00).

  2. W przypadku niewystarczającej ilości otrzymanych worków, możesz je pobrać u Sołtysa Sołectwa oraz w Urzędzie Gminy.

  3. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie odbioru.