Skip to main content

Rusza nabór do projektu pn.: „Moja stara- nowa szkoła”

 

Rozpoczyna się nabór uczestników do Projektu „Moja stara- nowa szkoła”. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie oraz dokumentami zgłoszeniowymi dostępnymi na stronie http://www.debnicakaszubska.eu/

Rekrutacja rozpocznie się w grudniu 2016r. i będzie trwała w sposób ciągły, aż do zebrania odpowiedniej ilości uczestników/ uczestniczek projektu. Dokumenty będą przyjmowane odpowiednio w Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej oraz Szkole Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej, Gogolewie i Motarzynie, złożone zgodnie z opisem w Regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie.

Informacje dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie udzielane są w poszczególnych placówkach szkolnych oraz u Koordynatorów szkolnych.

Projekt skierowany jest do 521 uczniów i uczennic szkół podstawowych (w Gogolewie, Motarzynie i Dębnicy Kaszubskiej) i gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębnica Kaszubska, 74 nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placówkach edukacyjnych oraz 142 rodziców/ opiekunów prawnych uczniów/ uczennic uczęszczających do ww. placówek edukacyjnych.

Pobierz wnioski w formacie ZIP

Skip to content