Skip to main content

„Teatr ŻE HO HO i Śpiewający Seniorzy na scenie”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „KRÓLESTWO NATURY”.

Dnia 23 sierpnia 2019 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Teatr  ŻE HO HO i Śpiewający Seniorzy na scenie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach projektu grantowego „Inicjatywy społeczne realizowane przez lokalną społeczność na obszarze LGD PDS”. Projekt otrzymał wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Celem projektu jest poprawa jakości życia, wspieranie aktywizacji społeczności lokalnej i zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych – dzieci i seniorów, rozwój aktywności oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zakup sceny na potrzeby funkcjonowania dziecięcej grupy teatralnej ŻE HO HO oraz grupy Śpiewających Seniorów.

Skip to content