Dębnica Kaszubska

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Ireneusz Ziółkowski tel. 505 073 261

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Danuta Matyszewska
– Aleksander Duszny
– Andrzej Matusik
– Wioleta Subocz
– Marcin Olech

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Modernizacja chodnika przy ul. Fabrycznej 20 000,00
  2. Estetyzacja sołectwa 20 506,00
  3. Działania na rzecz kultury, sportu rekreacji i promocji sołectwa 10 000,00
  4. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa pieszego ciągu komunikacyjnego przy Strudze Warblewskiej (ul. Fabryczna) 4 000,00

Razem: 54 506,00