Dębnica Kaszubska

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

FUNDUSZ SOŁECKI 2019

Przedsięwzięcie do wykonaniana rok 2019
1.Doposażenie placu zabaw przy ul. Zajęczej w Dębnicy Kaszubskiej 25 000,00
2.Zakup sprzętu sportowego 5 000,00
3.Organizacja imprez sołeckich, festynów, turniejów, warsztatów w zakresie kultury 10 043,46
4.Estetyzacja sołectwa 7 000,00
Razem: 47 043,46

SOŁTYS

Ireneusz Ziółkowski tel. 505073261

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Danuta Matyszewska
– Aleksander Duszny
– Andrzej Matusik
– Wioleta Subocz
– Marcin Olech

AKTUALNOŚCI

2021 NPP harmonogram na czas pandemii

| Aktualności | Brak komentarzy
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2021 ROKU…

Mobilny urzędnik

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 4 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska wprowadziliśmy nową usługę pod nazwą…

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu pn.: „Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębnica Kaszubska na rok 2021

| Aktualności | Brak komentarzy
Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych programu profilaktyki Formularz konsultacyjny

Zmiany odnośnie odbioru odpadów BIO

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 1 stycznia 2021 roku frakcja BIO odbierana będzie wyłącznie z pojemnika Od 1 stycznia…