Skip to main content
 

Brzeziniec-Borzęcinko

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Bogdan Jagiełło tel. 691 377 238

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Magdalena Pniewska
– Mariusz Rekowski
– Agnieszka Boguszewska
– Piotr Olczak
– Jolanta Olczak

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2024

  1. Bieżące utrzymanie świetlicy w Borzęcinie 9 000,00
  2. Utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie 4 000,00
  3. Zakup opału do świetlicy 3 000,00
  4. Imprezy sołeckie 7 500,00
  5. Estetyzacja sołectwa 18 854,20

Razem: 42 354,20 zł