Brzeziniec-Borzęcinko

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

FUNDUSZ SOŁECKI

 Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019

 1. Przebudowa chodnika w m. Borzęcino 5 000,00
 2. Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeziniec 13 860,38
 3. Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych 5 000,00
 4. Estetyzacja sołectwa 4 000,00
 5. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 3 000,00

Razem: 30 860,38

SOŁTYS

Wiktoria Burda, tel 661 492 840

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Krzysztof Lipski
– Jolanta Olczak
– Stanisław Rosiak
– Agnieszka Boguszewska
– Piotr Olczak.

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2018 roku

SOŁECTWO BRZEZINIEC-BORZĘCINKO

 1. Zakup i montaż elementu placu zabaw w m. Brzeziniec – 6 000,00 zł
 2. Zakup małych bramek do gry – 1 000,00 zł
 3. Zakup i montaż stołu betonowego do tenisa stołowego – 4 000,00 zł
 4. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej – 3 000,00 zł
 5. Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych – 5 000,00 zł
 6. Przebudowa chodnika w m. Borzęcino – 5 000,00 zł
 7. Estetyzacja sołectwa – 4 102,53 zł

 

AKTUALNOŚCI

2021 NPP harmonogram na czas pandemii

| Aktualności | Brak komentarzy
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2021 ROKU…

Mobilny urzędnik

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 4 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska wprowadziliśmy nową usługę pod nazwą…

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu pn.: „Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębnica Kaszubska na rok 2021

| Aktualności | Brak komentarzy
Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych programu profilaktyki Formularz konsultacyjny

Zmiany odnośnie odbioru odpadów BIO

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 1 stycznia 2021 roku frakcja BIO odbierana będzie wyłącznie z pojemnika Od 1 stycznia…