Brzeziniec-Borzęcinko

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Bogdan Jagiełło tel. 691 377 238

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Agnieszka Boguszewska
– Piotr Olczak
– Jolanta Olczak

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Prace związane z porządkowaniem, utwardzeniem i wyrównaniem terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie w m. Brzeziniec 8 000,00
  2. Zakup rzutnika z ekranem i zestawu karaoke 5 000,00
  3. Zakup opału z transportem i cięciem 4 000,00
  4. Wykaszanie trawy – umowa zlecenie 2 000,00
  5. Zakup paliwa do kosiarki 1 500,00
  6. Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa 4 000,00
  7. Organizacja imprez sołeckich 3 000,00
  8. Odnowienie elewacji świetlicy 5 857,67

Razem: 33 357,67