Budowo

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

FUNDUSZ SOŁECKI

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019
1. Estetyzacja sołectwa 2 000,00
2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 3 000,00
3. Organizacja imprez sołeckich 4 500,00
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo 34 015,02
Razem: 43 515,02

SOŁTYS

Sylwia Kontny-Białogłowicz tel. 664 705 803

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Arleta Olik
– Sebastian Piszko
– Dariusz Ślipek
– Arleta Wieczorek

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2018 roku

SOŁECTWO BUDOWO

  1. Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo – 28 000,00 zł
  2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej – 3 000,00 zł
  3. Estetyzacja sołectwa – 2 000,00 zł
  4. Organizacja imprez sołeckich – 6910,66 zł

AKTUALNOŚCI

2021 NPP harmonogram na czas pandemii

| Aktualności | Brak komentarzy
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2021 ROKU…

Mobilny urzędnik

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 4 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska wprowadziliśmy nową usługę pod nazwą…

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu pn.: „Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębnica Kaszubska na rok 2021

| Aktualności | Brak komentarzy
Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych programu profilaktyki Formularz konsultacyjny

Zmiany odnośnie odbioru odpadów BIO

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 1 stycznia 2021 roku frakcja BIO odbierana będzie wyłącznie z pojemnika Od 1 stycznia…