Budowo

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Sylwia Kontny-Białogłowicz tel. 664 705 803

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Arleta Olik
– Sebastian Piszko
– Dariusz Ślipek
– Arleta Wieczorek

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2023

  1. Zakup piłkochwytu na boisko 6880,00
  2. Estetyzacja sołectwa 17 956,49
  3. Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 14 000,00
  4. Zakup oprawy oświetleniowej 6 000,00
  5. Zagospodarowanie placu gminnego “za figurką” – dokumentacja (w tym zakup małej architektury) 5 000,00
  6. Organizacja imprez sołeckich 4120,00

Razem: 53 956,49