Budowo

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Sylwia Kontny-Białogłowicz tel. 664 705 803

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Arleta Olik
– Sebastian Piszko
– Dariusz Ślipek
– Arleta Wieczorek

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 6 000,00
  2. Zakup oprawy oświetleniowej 2 000,00
  3. Estetyzacja sołectwa 4 000,00
  4. Organizacja imprez 3 000,00
  5. Modernizacja drogi gminnej na tzw. Zacisze 32 420,22

Razem:  47 420,22