Skip to main content
 

Budowo

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Sylwia Kontny-Białogłowicz tel. 664 705 803

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Arleta Olik
– Sebastian Piszko
– Dariusz Ślipek
– Arleta Wieczorek

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2024

  1. Zakup sprzetu grającego do świetlicy 7 000,00
  2. Zakup i montaż alarmu i kamery do świetlicy wiejskiej 5 000,00
  3. Estetyzacja sołectwa  10 000,00
  4. Zakup 2 opraw oświetleniowych 6 000,00
  5. Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 14 978,10
  6. Imprezy sołeckie 10 000,00
  7. OSP – selektywny system powiadamiania 7 000,00

Razem:  59 978,10 zł