Skip to main content
 

Dobieszewo

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Wioleta Jabłońska tel. 516 875 442

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Krystian Kołnierzak
– Edward Pytlos
– Stanisław Bączkowski
– Adam Ostrowski
– Kazimierz Dubacki
– Małgorzata Grzywińska

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2023

  1. Wykonanie drugiego etapu prac związanych z oświetleniem w m. Troszki  19 000,00
  2. Estetyzacja sołectwa 2 000,00
  3. Doposażenie placu zabaw w m. Troszki 8 000,00
  4. Organizacja imprez sołeckich 2 174,86

Razem: 31 174,86

Skip to content