Dobieszewo

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Wioleta Jabłońska tel. 516 875 442

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

–  Krystian Kołnierzak
– Edward Pytlos
– Olimpia Kołpińska
– Stanisław Bączkowski
– Adam Ostrowski

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Droga z płyt do m. Leśnia 10 000,00
  2. Projekt oświetlenia w m. Troszki 12 000,00
  3. Estetyzacja sołectwa 5 525,53

Razem: 27 525,53