Dobieszewo

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Kamil Horuń tel. 784 318 841

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Katarzyna Piór
– Michał Szumski
– Stanisław Bączkowski
– Olimpia Kiełpińska

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019
1. Remont drogi gminnej w m. Dobieszewko 5 000,00
2. Zakup, montaż i transport wiaty przystankowej 5 000,00
3. Wykonanie czyszczenia rowu melioracyjnego w m. Dobieszewko 5 000,00
4. Budowa przyłącza elektroenergetycznego w m. Dobieszewo 3 500,00
5. Organizacja imprez sołeckich 3 700,00
6. Estetyzacja sołectwa 757,11
Razem: 22 957,11

AKTUALNOŚCI

2021 NPP harmonogram na czas pandemii

| Aktualności | Brak komentarzy
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2021 ROKU…

Mobilny urzędnik

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 4 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska wprowadziliśmy nową usługę pod nazwą…

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu pn.: „Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębnica Kaszubska na rok 2021

| Aktualności | Brak komentarzy
Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych programu profilaktyki Formularz konsultacyjny

Zmiany odnośnie odbioru odpadów BIO

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 1 stycznia 2021 roku frakcja BIO odbierana będzie wyłącznie z pojemnika Od 1 stycznia…