Gałęzów

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Teresa Stachowiak tel. 729 397 726

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Sebastian Kontny
– Monika Perlińska
– Iwona Kloskowska
– Marek Grzesik
– Mariola Kaczmarkiewicz

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Rozbudowa oświetlenia w m. Gałęzów 16 000,00
  2. Doposażenie placu zabaw 5 600,00
  3. Estetyzacja sołectwa i doposażenie świetlicy 747,46

Razem: 22 347,46