Gałęzów

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Teresa Stachowiak tel. 729 397 726

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Sebastian Kontny
– Monika Perlińska
– Iwona Kloskowska
– Marek Grzesik
– Mariola Kaczmarkiewicz

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2023

  1. Rozbudowa Oświetlenia w m. Gałęzów (ul. Boczna) 15 000,00
  2. Organizacja imprez sołeckich 5 400,00
  3. Doposażenia świetlicy 4 000,00
  4. Estetyzacja sołectwa i utrzymanie świetlicy 1 158,34

Razem: 25 558,34