Gogolewko

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Małgorzata Dawidowska tel. 694 997 793

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

-Maria Bryjka,
-Kazimiera Lejkowska,
-Ryszard Bryjka,
-Kamil Dawidowski

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Estetyzacja sołectwa 3 000,00
  2. Doposażenie placu zabaw 6 000,00
  3. Organizacja imprez sołeckich 2 200,00
  4. Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy 7 413,58
  5. Doposażenie OSP Gogolewo 300,00

Razem: 18 913,58