Grabin

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Bożena Pawlak tel. 691 985 333

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Izabela Białkowska
– Hanna Piórkowska
– Henryk Konkel

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Zaprojektowanie oświetlenia w m. Grabin 12 000,00
  2. Dokumentacja projektowa dla działki przeznaczonej na budowę świetlicy wraz z małą architekturą towarzyszącą 2 000,00
  3. Estetyzacja sołectwa 3 005,87

Razem: 17 005,87