Jawory

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Zbigniew Rosiak tel. 784 058 385

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Beata Januszkiewicz
– Agnieszka Ślusar
– Mariusz Kseniak
– Jim Bartosiewicz
– Dawid Śliwiak

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2023

  1. Wykonanie polbruku przy świetlicy 10 000,00
  2. Estetyzacja sołectwa 4 800,00
  3. Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 7 035,02

Razem: 21 835,02