Jawory

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Zbigniew Rosiak tel. 784 058 385

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Beata Januszkiewicz
– Agnieszka Ślusar
– Mariusz Kseniak
– Jim Bartosiewicz
– Dawid Śliwiak

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej 3 800,00
  2. Estetyzacja sołectwa 2 500,00
  3. Zakup polbruku na plac przy świetlicy 12 613,58

Razem: 18 913,58