Kotowo

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Alina Kowalewska tel.  574 862 238

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Anna Kreft
– Paweł Pałubicki
– Mariusz Cuper
– Józef Kolański

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Wykonanie chodnika 15 000,00
  2. Bieżące utrzymanie świetlicy i doposażenie 1 500,00
  3. Estetyzacja sołectwa 3 449,20

Razem: 19 949,20