Krzywań

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Jadwiga Lejczak tel. 728736887

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Łukasz Więcek
– Zbigniew Pyra
– Jadwiga Kaźmierczak

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonaniana rok 2019
1. Zakup tablicy informacyjnej do m. “Leśna Polana” 1 000,00
2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 1 000,00
3. Estetyzacja sołectwa 1 000,00
4. Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych 3 324,01
5. Remont przystanku autobusowego 1 000,00
6. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Krzywań 9 000,00
Razem: 16 324,01

AKTUALNOŚCI

2021 NPP harmonogram na czas pandemii

| Aktualności | Brak komentarzy
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2021 ROKU…

Mobilny urzędnik

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 4 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska wprowadziliśmy nową usługę pod nazwą…

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu pn.: „Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębnica Kaszubska na rok 2021

| Aktualności | Brak komentarzy
Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych programu profilaktyki Formularz konsultacyjny

Zmiany odnośnie odbioru odpadów BIO

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 1 stycznia 2021 roku frakcja BIO odbierana będzie wyłącznie z pojemnika Od 1 stycznia…