Krzywań

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Jadwiga Lejczak tel. 728 736 887

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Łukasz Więcek
– Zbigniew Pyra
– Jadwiga Kaźmierczak

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Bieżące utrzymanie świetlicy 1 000,00
  2. Doposażenie placu zabaw 11 000,00
  3. Organizacja imprez sołeckich i wyjazdu szkoleniowego dla mieszkańców 6 913,58

Razem : 18 913,58