Łabiszewo

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Katarzyna Czarnota tel. 725 043 860

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

-Zbigniew Żuk,
-Piotr Wicki,
-Agnieszka Wojnicka,
-Monika Łykus,
-Małgorzata Górzyńska

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Modernizacja drogi gminnej 21 000,00
  2. Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa 3 473,19

Razem: 24 473,19