Mielno

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Marzena Wyka tel. 500 079 586

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Katarzyna Miłuch
– Mateusz Pyta
– Joanna Grzesiak
– Edyta Badowska

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2023

  1. Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2023
  2. Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja 3 000,00
  3. Doposażenie placu zabaw i wykonanie planu do celów inwestycyjnych 19 296,20
  4. Kosiarka do trawy 2 000,00

Razem: 24 296,20