Mielno

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Marzena Wyka tel. 500 079 586

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Katarzyna Miłuch
– Mateusz Pyta
– Joanna Grzesiak
– Edyta Badowska

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Modernizacja drogi gminnej (do p. Wonitowych) 17 930,30
  2. Bieżące utrzymanie świetlicy 3 000,00

Razem: 20 930,30