Grabin

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Sołtys Katarzyna Czarnota tel. 725 043 860

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

-Rada Sołecka
-Zbigniew Żuk,
-Piotr Wicki,
-Agnieszka Wojnicka,
-Monika Łykus,
-Małgorzata Górzyńska

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonaniana rok 2019
1. Doposażenie placu zabaw w m. Mielno (rozdz. 70005, § 6050)10 000,00
2. Remont dróg gminnych 4 000,00
3. Estetyzacja sołectwa 1 000,00
4. Organizacja imprez sołeckich 2 000,00
5. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 1 629,13
Razem: 18 629,13

AKTUALNOŚCI

Informacja dla osób z terenu gminy Dębnica Kaszubska mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym dla osób niepełnosprawnych

| Aktualności | Brak komentarzy
RSO.5520.1.2020.SK.14.Informacja.Infolinia.Szczepienia.PDF

2021 NPP harmonogram na czas pandemii

| Aktualności | Brak komentarzy
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2021 ROKU…

Mobilny urzędnik

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 4 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska wprowadziliśmy nową usługę pod nazwą…

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu pn.: „Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębnica Kaszubska na rok 2021

| Aktualności | Brak komentarzy
Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych programu profilaktyki Formularz konsultacyjny