Skip to main content
 

Motarzyno

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Urszula Rączka tel. 504 558 385

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Halina Prądzińska
– Małgorzata Borodziuk
– Dorota Januszkiewicz-Ślusar
– Aldona Peplińska
– Monika Ślipek

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2024

  1. Estetyzacja sołectwa  13 564,10
  2. Bieżące utrzymanie świetlicy 1 500,00
  3. Organizacja imprez    15 000,00
  4. Rozbudowa Oświetlenia sołectwa Motarzyno /Niemczewo blok – 1szt., Motarzyno ul. Ogrodowa 1szt., Motarzyno ul. Jaśminowa 1 szt./ 41 000,00

Razem: 71 064,10 zł