Motarzyno

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Urszula Rączka tel. 504 558 385

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Halina Prądzińska
– Małgorzata Borodziuk
– Dorota Januszkiewicz-Ślusar
– Aldona Peplińska
– Monika Ślipek

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Estetyzacja sołectwa 6 976,00
  2. Bieżące utrzymanie świetlicy 1 500,00
  3. Organizacja imprez 5 000,00
  4. Boisko do piłki siatkowej 2 000,00
  5. Modernizacja drogi gminnej ul. Łąkowa w Motarzynie 20 530,00
  6. Odwodnienie drogi na osiedlu w Motarzynie 5 000,00
  7. Zakup polbruku na wjazd do remizy 13 500,00

Razem: 54 506,00