Motarzyno

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Urszula Rączka tel. 504 558 385

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Halina Prądzińska
– Małgorzata Borodziuk
– Dorota Januszkiewicz-Ślusar
– Aldona Peplińska
– Monika Ślipek

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2023

  1. Estetyzacja sołectwa 11 607,00
  2. Bieżące utrzymanie świetlicy 1 000,00
  3. Organizacja imprez 10 000,00
  4. Postawienie lampy w Niemczewie przy drodze brukowej 15 000,00
  5. Postawienie lampy w Motarzynie przy ul. Ogrodowej 15 000,00
  6. Położenie polbruku przy remizie w Motarzynie 10 500,00

Razem: 63 107,00