Motarzyno

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Urszula Rączka tel. 504558385

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Katarzyna Tomaszewska
– Małgorzata Borodziuk
– Dorota Januszkiewicz-Ślusar
– Aldona Peplińska
– Monika Ślipek

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonaniana rok 2019
1.Estetyzacja sołectwa 7 543,26
2.Organizacja imprez sołeckich 5 000,00
3.Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 500,00
4.Wykonanie zadaszenia istniejącego tarasu przy remizie strażackiej w Motarzynie 10 000,00
5.Remont przystanków autobusowych 6 000,00
6.Równanie terenu na boisku sportowym w m. Motarzyno 4 000,00
7.Zakup i montaż trybuny na stadionie w Motarzynie 14 000,00
Razem:47 043,26

AKTUALNOŚCI

2021 NPP harmonogram na czas pandemii

| Aktualności | Brak komentarzy
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2021 ROKU…

Mobilny urzędnik

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 4 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska wprowadziliśmy nową usługę pod nazwą…

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu pn.: „Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębnica Kaszubska na rok 2021

| Aktualności | Brak komentarzy
Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych programu profilaktyki Formularz konsultacyjny

Zmiany odnośnie odbioru odpadów BIO

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 1 stycznia 2021 roku frakcja BIO odbierana będzie wyłącznie z pojemnika Od 1 stycznia…