Podole Małe

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Grażyna Stenka tel. 508 337 794

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Jadwiga Stachowicz
– Wiesława Szafrańska
– Irena Listwan
– Janina Stenka

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Remont drogi ul. Lipowa 17 000,00
  2. Organizacja imprez 1 000,00
  3. Estetyzacja sołectwa 500,00
  4. Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 3 901,97

Razem: 22 401,97