Podole Małe

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Grażyna Stenka tel. 508 337 794

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Jadwiga Stachowicz
– Wiesława Szafrańska
– Irena Listwan
– Janina Stenka

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2023

  1. Wykonanie oświetlenia we wsi – projekt i posadowienie lamp 17 000,00
  2. Organizacja imprez 1 000,00
  3. Estetyzacja sołectwa 500,00
  4. Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 7 626,30

Razem: 26 126,30