Skip to main content
 

Podole Małe

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Grażyna Stenka tel. 508 337 794

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Jadwiga Stachowicz
– Wiesława Szafrańska
– Irena Listwan
– Janina Stenka

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2024

  1. Wykonanie oświetlenia we wsi – projekt i posadowienie – ul. Wiejska 29 16 500,00
  2. Organizacja imprez    2 000,00
  3. Estetyzacja sołectwa  500,00
  4. Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy 10 420,54

Razem: 29 420,54 zł