Podwilczyn

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Jan Kiełbasa tel. 722 132 751

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Hubert Kiełbasa
– Elżbieta Stawicka
– Joanna Rynkiewicz
– Irena Smutek

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 5 000,00
  2. Organizacja imprez sołeckich 3 000,00
  3. Doposażenie świetlicy wiejskiej 3 000,00
  4. Estetyzacja sołectwa 8 404,14

Razem: 19 404,14