Podwilczyn

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Jan Kiełbasa tel. 722 132 751

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Hubert Kiełbasa
– Elżbieta Stawicka
– Joanna Rynkiewicz
– Irena Smutek

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2023

  1. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 5 000,00
  2. Estetyzacja sołectwa 15 000,00
  3. Organizacja imprez 2 087,45

Razem: 22 087,45