Podwilczyn

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Sylwia Tetzlaff tel. 509368725

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Anna Woźniak
– Dithart Frysztak
– Elżbieta Augustynowicz

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2019 roku

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019
1. Doposażenie placu zabaw w m. Skarszów Dolny 8 000,00
2. Zakup kosiarki 1 000,00
3. Zakup murowanego grilla na plac zabaw 700,00
4. Estetyzacja sołectwa 300,00
5. Organizacja imprez sołeckich 2 184,20
Razem: 12 184,20

AKTUALNOŚCI

2021 NPP harmonogram na czas pandemii

| Aktualności | Brak komentarzy
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2021 ROKU…

Mobilny urzędnik

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 4 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska wprowadziliśmy nową usługę pod nazwą…

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu pn.: „Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębnica Kaszubska na rok 2021

| Aktualności | Brak komentarzy
Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych programu profilaktyki Formularz konsultacyjny

Zmiany odnośnie odbioru odpadów BIO

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 1 stycznia 2021 roku frakcja BIO odbierana będzie wyłącznie z pojemnika Od 1 stycznia…