Starnice

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Piotr Jan Wijata tel. 606 620 566

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Emilia Paluszek-Pek
– Andrzej Wyszecki
– Agata Piernicka
– Bartłomiej Tutak
– Roman Pipczyński

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

1. Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Starnice – 5 000,00
2. Działania na rzecz utrzymania ładu i porządku, powiększanie infrastruktury użytkowej w sołectwie Starnice – 12 000,00
3. Organizacja wydarzeń integracyjnych, okolicznościowych,  sportowych i kulturowych w sołectwie Starnice – 3 000,00
4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Starnice – 3819,12

Razem: 23 819,12