Skip to main content
 

Starnice

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Piotr Jan Wijata tel. 606 620 566

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Emilia Paluszek-Pek
– Andrzej Wyszecki
– Agata Piernicka
– Bartłomiej Tutak
– Roman Pipczyński

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2024

  1. Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa 5 000,00
  2. Doposażenie świetlicy 1 000,69
  3. Organizacja imprez sołeckich okolicznościowych i sportowych 5 000,00
  4. Remont schodów wiejskich do świetlicy sołeckiej 15 000,00
  5. Doposażenie placu zabaw 4 699,00

Razem: 30 699,69 zł