Starnice

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Piotr Jan Wijata tel. 606 620 566

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Emilia Paluszek-Pek
– Andrzej Wyszecki
– Agata Piernicka
– Bartłomiej Tutak
– Roman Pipczyński

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2023

1. Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Starnice 5 000,00
2. Działania na rzecz utrzymania ładu i porządku, powiększanie infrastruktury użytkowej w sołectwie Starnice 18 500,00
3. Organizacja wydarzeń okolicznościowych, sportowych i kulturowych w sołectwie Starnice 3 000,00
4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Starnice 951,55

Razem: 27 451,55