Żarkowo

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Ewa Nowak tel. 513 667 635

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Małgorzata Cieszyńska
– Małgorzata Dułak
– Lidia Labuda

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2022 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2022

  1. Przebudowa drogi we wsi Żarkowo 13 000,00
  2. Utrzymanie świetlicy i estetyzacja wsi 408,48

Razem: 13 408,48