Żarkowo

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Ewa Nowak tel. 513 667 635

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Małgorzata Cieszyńska
– Małgorzata Dułak
– Lidia Labuda

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2023

  1. Zadaszenie na drewno opałowe przy świetlicy 3 000,00
  2. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej 224,32
  3. Przebudowa drogi we wsi Żarkowo 12 300,00

Razem: 15 524,32