Skip to main content

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

W dniu 29 września 2016r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr 00031-65151-UM1100096/16 projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzynia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Celem operacji jest poprawa dostępu do obiektu użyteczności publicznej poprzez przebudowę (1,285 km) drogi gminnej w miejscowości Krzynia.

Planowane efekty realizacji operacji: Przebudowanie 1,285 km drogi gminnej w miejscowości Krzynia.

Zakres Projektu obejmuje przebudowę odcinka drogi łączącego się bezpośrednio z drogą powiatową nr 1174G.

Okres realizacji przedsięwzięcia: wrzesień 2016r.- lipiec 2018r.

Wydatki ogółem wynoszą: 530 493,29 zł, w tym kwalifikowane 530 493,29 zł, dofinansowanie PROW: 337 552,00 zł.

Skip to content