Skip to main content

Dofinansowanie utworzenia żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029

Utworzenie 80 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji- w Gminnym Żłobku w Dębnicy Kaszubskiej w gminie Dębnica Kaszubska.

Żłobek zostanie wybudowany w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Jana III Sobieskiego. Będzie on przeznaczony dla 80 dzieci – cztery grupy.

Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę obiektu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, w tym:

– roboty budowlano-montażowe związane z budową obiektu,

– budowa i wyposażenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem,

– zagospodarowanie terenu przynależnego do tworzonej instytucji opieki,

Ponadto planuje się zakup i montaż wyposażenia oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć.

Wartość otrzymanego wsparcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy na tworzenie to kwota 2 868 960,00 zł oraz w ramach budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w kwocie 387 080,08 zł.

Dodatkowo przyznano środki na funkcjonowanie instytucji przez 36 miesięcy w wysokości 836 zł miesięcznie na 1 nowoutworzone miejsce. Łącznie jest to kwota 2 407 680,00zł.

Skip to content