Skip to main content

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – grant w trakcie realizacji

Gmina Dębnica Kaszubska podpisała umowę na realizację grantu w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Gmina otrzymała dotację na zakup 599 laptopów o wartości 2 500,00 zł/sztuka.

Całkowita wartość zadania: 1 498 500 zł – 100% dofinansowania.

Skip to content