Skip to main content

Wyłoniono organizatora wycieczek kulturalno- edukacyjnych do Gdyni i Gdańska w ramach projektu pn.: „Moja stara- nowa szkoła”.

 

Nowy rok szkolny rozpoczął się, a wraz z nim trwa kontynuacja projektu pn.: „Moja stara- nowa szkoła”. Prowadzone są już m.in. zajęcia typu: Koło szachowe. Zajęcia matematyczne- Wiem rozumiem. Klub młodego chemika, Klub młodego fizyka, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia socjoterapeutyczne oraz Warsztaty maska. Ponadto uczniowie i uczennice uczęszczają na zajęcia matematyczno- przyrodnicze i języka angielskiego prowadzone przez Partnera projektu tj. Akademię Pomorską w Słupsku. Zajęcia te odbywają się w prawdziwych laboratoriach i pracowniach studenckich.

Okres wakacyjny pozwolił uczniom i uczennicom nabrać sił na kolejny rok szkole. Jednak ww. projekt trwał pomimo letnich wakacji. Przez ten czas udało się zakupić dla szkół narzędzia TIK tj. laptopy, tablety, tablice interaktywne, programy multimedialne itp. Oraz pomoce dydaktyczne i wyposażenie typu: gry planszowe, klocki do robotyki, szachy, plansze edukacyjne itp.

Kolejny etapem było wyłonienie organizatora wycieczek dla trzech szkół na rok 2017 i 2018. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono dwóch organizatorów wycieczek:

  1. Biuro Turystyczne BIT, Danuta Reptowska zs. w Bytowie
  2. Biuro Turystyczne Czerwiński TRAVEL S.C. zs. w Gdańsku

Wycieczki dla szkół odbędą się w roku 2017 i 2018. W ramach wycieczek zaplanowano m.in. spacer po Bulwarze Nadmorskim i Skwerze Kościuszki, zwiedzanie Oceanarium Gdyńskiego w wykorzystaniem multimedialnego przewodnika. Ponadto w ramach wyjazdu do Gdyni dla uczniów i uczennic zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne w Centrum Nauki EXPERYMENT, gdzie poprzez zabawę i doświadczenia poznawały prawa nauk matematyczno- przyrodniczych.

Natomiast wyjazd go Gdańska będzie obejmował m.in.: zajęcia edukacyjne poprawiające i wzmacniające wiadomości z fizyki, astronomii i biologii. Zajęcia te będą przeprowadzone w Centrum Hewelianum w Gdańsku. Ponadto uczniowie i uczennice zwiedzą PGE Arena (np.: szatnię zawodników, kaplicę, strefę „mixed zone”), a w dalszej części wycieczki przespacerują się po Starówce.

Aktualnie prowadzone są prace nad przygotowaniem szkoleń dla nauczycieli i  rodziców oraz pikników edukacyjnych.

Skip to content