Skip to main content

Stowarzyszenie „KRÓLESTWO NATURY”

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębnicy Kaszubskiej

Stowarzyszenie „Królestwo Natury” w ramach V edycji konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna” oraz przy wsparciu finansowym Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębnicy Kaszubskiej”. Projekt realizowany przy ul. Lipowej w Dębnicy Kaszubskiej w latach 2021-2022.

Wartości projektu: 25 862,00 PLN.

W ramach zadania zaplanowano:

   –  Przygotowaniem terenu pod inwestycje,

   – Niwelację terenu,

   – Utwardzenie terenu,

   – Zakup obiektów małej architektury, tj. 5 ławek betonowych, stołu do gry w szachy, tablice edukacyjne, pojemniki na nieczystości,

   – Wykonanie nasadzeń,

   – Uroczyste otwarcie.

W realizację zadania zaangażowana będzie lokalna społeczność.

Stan na 2021 r.:

w trakcie relizacji

w trakcie relizacji

Skip to content